Forhåndsstemme til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Fra mandag 12. august til og med fredag 6. september er det mulig å forhåndsstemme på biblioteket i bemannet åpningstid.
12. til 14. august stenger biblioteket kl. 16.00 ellers gjelder følgende tider:
Mandag-torsdag: 10.00–19.00
Fredag  10.00–16.00
Lørdag 10.00–16.00
Søndag 12.00-16.00

Hvis du er innført i manntallet i annen kommune enn Tønsberg kommune kan du allikevel forhåndsstemme i Tønsberg. Du er selv ansvarlig for å avgi forhåndsstemme på et tidspunkt som gjør at forhåndsstemmegivningen kommer inn til valgstyret i riktig kommune innen tirsdag 10. september kl. 17.00.

Husk legitimasjon: Førerkort, pass, bankkort (kun med bilde) eller postens ID-kort. Du bes ha med valgkortet når du avgir din stemme, noe som gjør valgarbeidet mer effektivt. (Hvis du har glemt eller mistet valgkortet har vi mulighet til å skrive ut nytt valgkort til deg.) Valgkortet gjelder IKKE som legitimasjon.

Du finner mer informasjon om valget i Tønsberg på Tønsberg kommunes nettsider https://www.nyetonsberg.no/valg-2019/

Les mer om forhåndsstemming her.

Translate »