Høring og offentlig ettersyn: Regulering av dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker

Du kan nå finne papirene for Detaljregulering av dobbeltspor og deponiområder Nykirke-Barkåker og konsekvensutredning for deponiområder på biblioteket. Papirene er tilgjengelig frem til 8. april, de finnes også på nett.

Translate »