Hvert øre teller

Hørselshemmedes Landsforbunds (HLF) nasjonale kampanje «Hvert Øre Teller» har i år fokus på eldre med hørselstap.  Kampanjen ønsker å belyse hvordan hørselstap påvirker eldres helse og livskvalitet. Forskning viser en klar sammenheng mellom ubehandlet hørselstap og økt risiko for ensomhet, depresjon og demens. Det er viktig å avdekke hørselstap så tidlig som mulig, og HLF vil at alle over 60 år skal få tilbud om gratis hørselstest. 84 prosent av den norske befolkningen støtter HLFs krav om gratis hørselstesting av eldre (Helsepolitiskbarometer våren 2018). Et godt tilpasset høreapparat og god oppfølging vet man fører til bedre livskvalitet.

Lørdag 9. juni fra kl. 9 – 14 vil HLF ha stand ved inngangen hvor de tilbyr en enkel hørselstest og en hørselsprat. Les mer om HLF her.

Hvert øre teller Foto HLF

 

 

 

Translate »