Ruiner Tønsberg

Bibliotekbygget

Biblioteket er reist over rester av St. Olavs klosteret, grunnlagt av Premonstratenserordenen i 1180. Klosterets historie og form var inspirasjon for utformingen av 1. premieutkastet i arkitektkonkurransen. Biblioteket er derfor gitt en tidsmessig utforming som også appellerer til vår fantasi om klosteret og middelalderbyen Tunsberg.

Les mer om tjenesten
Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Bibliotekets historie

I komiteens begrunnelse for å opprette et folkebibliotek i byen heter det:
“Den moderne folkeopplysningsbevegelse, slik som den er fremstått i England og Amerika og derfra spredt så å si utover hele den siviliserte verden, er båret av erkjennelsen av de store krav til det hele folks opplysning, som våre dagers samfunn stiller, krav som nødvendigvis må stilles høyere og mere omfattende jo mer demokratisk samfunnet er organisert.”

Les mer om tjenesten

Bibliotekets styre

I perioden 2015-2019 har bibliotekstyret følgende sammensetning:
Leder Ragnar Fevang, Tønsberg, Ap. Nestleder Mette Hofsødegård, Nøtterøy, MDG. Anders Rønningen, Tønsberg, KrF. Vilde Røsok Bojang, Tønsberg, MDG. Vidar Ullenrød, Nøtterøy, H. Personalets representant Ingunn Haga.

Les mer om tjenesten
Logo TNB stor farger   Kopi

Kontaktinformasjon

Her finner du blant annet besøksadresse, fakturaadresse og logo.

Les mer om tjenesten
Litteraturhusbiblioteklogo på glassvegg

Prosjekter

Tønsberg og Færder bibliotek er ofte med i forskjellige prosjekter, her er en oversikt over pågående prosjekter samt en del avsluttede.

Les mer om tjenesten
Bokkhyller i skolebibliotek

Strategiplan for skolebibliotek

I januar 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe hvis oppdrag var å lage en strategiplan for utvikling av skolebibliotekene og samarbeidet med folkebiblioteket. Bakgrunnen for strategiplanen er et ønske om å styrke leseferdigheten hos elevene i tønsbergskolen og å utnytte felles ressurser best mulig gjennom et tettere samarbeid mellom skolebibliotekene og folkebiblioteket.

Les mer om tjenesten
Profilklær foto

Årsmelding 2016

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er Vestfolds mest besøkte bibliotek. Antall arrangementer og besøkende på disse har stabilisert seg på et høyt nivå. Dette er resultatet av en bevisst satsing på arrangementer og målrettet markedsføring, og et fruktbart samarbeid med en lang rekke samarbeidspartnere.

Les mer om tjenesten
Translate »