Årsmelding 2016

Profilklær foto

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek er Vestfolds mest besøkte bibliotek. Antall arrangementer og besøkende på disse har stabilisert seg på et høyt nivå. Dette er resultatet av en bevisst satsing på arrangementer og målrettet markedsføring, og et fruktbart samarbeid med en lang rekke samarbeidspartnere.

Les hele årsmeldingen for  2016

Translate »