Strategiplan for skolebibliotek

Bokkhyller i skolebibliotek

I januar 2014 ble det nedsatt en arbeidsgruppe hvis oppdrag var å lage en strategiplan for utvikling av skolebibliotekene og samarbeidet med folkebiblioteket. I gruppen sitter Håkon Follesø, rektor ved Eik skole, Steinar Strand Jensen, rektor ved Presterød ungdomsskole, Linda Nilsen, rektor ved Volden skole, Tone Eli Moseid, biblioteksjef i Tønsberg og Færder bibliotek og Marite Juul, skolebibliotekar ved Presterød ungdomsskole.

Bakgrunnen for strategiplanen er et ønske om å styrke leseferdigheten hos elevene i tønsbergskolen og å utnytte felles ressurser best mulig gjennom et tettere samarbeid mellom skolebibliotekene og folkebiblioteket. I første omgang er det viktig å ruste opp skolebibliotekene, i neste fase bør samarbeidet mellom folkeog skolebibliotek videreutvikles. Strategiplanen beskriver hvordan standarden for skolebibliotekene i tønsbergskolen og samarbeidet med folkebiblioteket skal være for å nå målene i kommuneplanen og Lov om grunnskolen.

Strategiplan for skolebibliotek 2015-2018

Translate »