Tilgang til Nasjonalbibliotekets pliktavleverte materiale

Gjennom ditt lokale folkebibliotek kan du få digital tilgang til Nasjonalbibliotekets pliktavleverte materiale. Dette er materiale som er levert inn for bevaring i tråd med bestemmelsene i pliktavleveringsloven. Det er viktig å understreke at tilgangen gjelder forsknings- og dokumentasjonsformål.

For å få tilgang kreves personlig oppmøte i folkebiblioteket, samt at du logger på Nasjonalbibliotekets tjenester med MinId. Søknaden godkjennes av folkebiblioteket. Tilgangen gjelder kun i folkebibliotekets lokaler og i 8 timer etter at den er aktivert.

Se forøvrig Nasjonalbibliotekets sider om personvern for behandling av personopplysninger.

Mer informasjon finner du på Nasjonalbibliotekets nettsider.

Tore-Renberg-foto-Tommy-Ellingsen
Translate »