Informasjon til våre lesesalsbrukere

Biblioteket i Tønsberg er fra 1992, så vi er inne i en fase nå der vi må både oppgradere rom, og gjøre endringer for å tilpasse tjenestetilbudet vårt til de endringene som skjer i samfunnet.

I dag har vi ingen egentlig ungdomsavdeling – den er delt opp i noen reoler med bøker i underetasjen, og Kreatoriet, der vi har aktiviteter. Utlånet av bøker til ungdom stuper – ikke bare i Tønsberg, men i de fleste bibliotek. Vi må gjøre noe for å bedre tilbudet til ungdom. Det å flytte dette tilbudet opp i 2. etasje og samle det der, er et ledd i denne strategien, slik at vi får samordnet tilbudet til barn og unge, og slik at vi får koplet litteraturformidling sammen med det som skjer av andre aktiviteter for barn og unge. Noe av grunnen til at vi gjør disse endringene, er også at vi får klager på at det trenger lyd inn på nåværende lesesal fra barneavdelingen. Dette er en “konflikt” som har eksistert siden bygget var nytt, og det er neppe mulig å få bygd noe som er helt lydtett der oppe. Målet er å gjøre underetasjen om til en mer rolig sone.

 

Videre kommer vi til å gjøre endringer med lokalsamlingsrommet, og flytte musikk inn dit. Kreatoriet tenker vi brukt til lesesal, og vi vil få plass til flere arbeidsplasser nede i underetasjen. Disse endringene må skje i faser, så vi slipper å stenge av flere rom samtidig. Først ut er nåværende lesesal.

De senere årene har vi lagt til rette for flere sitteplasser og studiebord rundt i biblioteket, både i underetasjen og 1. etasje. Antallet plasser er økt med 57. Disse er mye i bruk. Vi har gjennomført tellinger av bruken av disse, og av lesesalen. Vi ser at det er flere som bruker studieplassene ute i biblioteket, og færre som bruker lesesalen. Vi har også gjort om tidligere kontorer til møterom, som er mye i bruk.

Vi beklager at det blir et litt dårligere lesesalstilbud en periode. Vi prøver å legge til rette så langt som praktisk mulig for å ha et tilbud for dere som ønsker et rolig studiested, men ber om forståelse for at det i denne overgangen kan være vanskelig.

Translate »