Advokatvakt

Advokatvakt

Trenger du råd innenfor juridiske saker? Da kan Advokatvakten hjelpe deg!

På grunn av Covid-19 har styret i Advokatforeningen, avdeling Vestfold valgt ikke å avholde Advokatvakten denne høsten. De håper å starte opp igjen våren 2021. Følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.

Den Norske Advokatforening i Vestfold tilbyr gratis juridisk veiledning på Tønsberg og Færder bibliotek en torsdag i måned. Rådgivningen er muntlig, og det beregnes cirka 20 minutter per person. Nummererte kølapper deles ut fra klokken 16.45 til 17.00 i første etasje ved møterommet Lille Sverdrup ved heisen. Selve veiledningen starter klokken 17.00. Det er dessverre ikke anledning til å bestille tid i forveien.
Gratis.

Her kan du få juridisk hjelp:

Jussbuss
Jussbuss gir gratis rettshjelp i enkeltsaker. Vi tar imot saker per telefon, ved personlig oppmøte og elektronisk innsending. Du finner mer informasjon om dette nedenfor. Vi har dessverre ikke kapasitet til å svare på henvendelser som kommer til oss på e-post eller Facebook (fra nettsiden til Jussbuss)

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) 
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) tilbyr gratis, tilpasset hjelp til selvhjelp for alle som definerer seg som kvinner. Vi tilbyr rettshjelp i hele Norge gjennom rettighetsinformasjon, rettspåvirkning og bistand i konkrete saker. (fra nettsiden til JURK)

Translate »