Filosofisk Hjørne

Filosofisk hjørne

På grunn av Covid-19 har Filosofisk hjørne i samråd med biblioteket valgt å flytte Filosofisk hjørne til andre steder enn biblioteket denne høsten inntil videre. Følg med på nettsidene for oppdatert informasjon.

Interessert i filosofiske samtaler? Da kan du delta eller lytte til de store filosofiske spørsmålene og samtale om mellommenneskelige temaer.

Arrangør er Filosofisk Hjørne

Gratis

Translate »