Leksehjelp

leksehjelp1

Dette er et gratis tilbud til elever på ungdomsskolen og videregående skole, og foregår fast hver tirsdag kl 16.00 – 18.00, med unntak av skolens ferier.

Røde Kors leksehjelp skal være en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. På biblioteket er det satt av et eget rom til leksehjelpen, det er gratis tilgjengelig trådløst nett for de som har egen PC eller iPad. Det er fullt mulig å bruke både lesesal og grupperom for de som trenger det – og ikke minst kan elever og leksehjelpere benytte seg av bøker og andre hjelpemidler på biblioteket. Leksehjelpen har en avtale med With Bok & Kaffe, slik at både ungdom og de voksne som hjelper dem får 20% avslag på varme drikker og kr 20 for smøre selv rundstykke.

Hver tirsdag fra 27. august-26. november kl. 16.00-18.00 (unntatt 1. oktober i høstferien) 

Gratis

Sted : Store Sverdrup og Lille Sverdrup. Kontakt : Norma Kaupang, Tønsberg Røde Kors, e-post: leksehjelpen@tonsberg-rk.no

 

Translate »