Leksehjelp

leksehjelp1

Leksehjelp  

Dette er en møteplass der frivillige leksehjelpere legger til rette for mestring, motivasjon og et godt læringsmiljø. Du kan få hjelp i de fleste fag. På leksehjelpen møter elevene voksne med fagkunnskap og erfaring. De frivillige har tid til å hjelpe hver enkelt elev i en en-til-en-situasjon, i et miljø med trygge rammer. Det er satt av egne rom til leksehjelpen. Det er gratis tilgjengelig trådløst nett for de som har egen PC eller iPad. Arrangør er Tønsberg Røde Kors og Re Kirkelige Fellesråd.

 

Tønsberg og Færder bibliotek
Hver tirsdag fra 7. januar – 26. mai kl. 16.00 – 18.00, unntatt 18. februar i vinterferien.

Gratis
————-
Revetal bibliotek
Hver tirsdag fra 21. januar – 26. mai kl. 13.30 – 15.30, unntatt 18. februar i vinterferien.

Gratis

 

Translate »