Eplehylla

Eplehylla foto

 

På Eplehylla finnes det bøker og annet materiale for barn med nedsatt funksjonsevne.

Hylla er merket med et smilende rødt eple og alt som står i hylla er også merket med eplesymbolet. På Eplehylla har vi samlet alle typer medier som kan brukes av barn med ulike funksjonshemminger. Bøkene er også merket med fargekoder som forteller litt om hvilke brukergrupper de sikter seg inn på.

Her finner du:

 • Taktile bøker eller følebøker
 • Punktskriftbøker eller blindeskrift
 • Blissbøker (bildespråk)
 • Tegnspråkbøker
 • Litt å lese (enkle bøker med lite tekst)
 • Eplekoffert (en lese-med-alle-sanser-koffert)

Taktile bøker eller følebøker
Taktile bøker har orange fargekode, og er laget for blinde eller svaksynte barn . Illustrasjonene er ofte laget av stoff, skinn, plast eller andre materialer slik at de kan “leses” med fingrene. De har som regel tekst i punktskrift og samme tekst i trykte bokstaver. Se hva biblioteket har av taktile bøker eller følebøker.

Punktskriftbøker eller blindeskrift
Punktskriftbøker er de blindes skriftspråk og har orange fargekode. Punktskrift består av punkter preget på papir som leses med fingrene. Se hva biblioteket har av punktskriftbøker.

NB! Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har et stort utvalg av punktskriftbøker for barn. For de som har behov for det er det fullt mulig å låne bøker direkte derfra.

Blissbøker
Blissbøker har blå fargekode. Bliss er et bildespråk med symboler i stedet for ord og bokstaver. Bliss kan benyttes i stedet for talespråk. Det brukes som støtte for mennesker med talevansker. Man viser hva man vil si ved å peke på symbolene. Utvalget av bøker med Bliss-tegn er veldig begrenset. Se hva biblioteket har av Blissbøker.

Tegnspråkbøker
Tegnspråkbøker har rød fargekode. Tegnspråk er døves førstespråk og har egen grammatikk. Kommunikasjon på tegnspråk omfatter i tillegg til å bevege hendene, munnbevegelser, ansiktsuttrykk og kroppsholdning. Se hva biblioteket har av bøker på tegnspråk.

Litt å lese
Litt å lese har fiolett/lilla fargekode. Dette er enkle bøker med lite eller ingen tekst.

Eplekoffert
Eplekofferten er en lese-med-alle-sanser-koffert. Biblioteket har to kofferter til utlån med ulike temaer.

Eplekofferten: følelser
Eplekofferten med tema følelser inneholder:

 • 1 Albert Åberg-dukke
 • 3 bøker av Anna Fiske: Sinne, Sjenanse og Redd
 • 1 minibok: Hvem er redd?
 • 1 lydbok: Lykkelige Albert Åberg
 • 1 DVD: Snill – på tegnspråk

Eplekofferten: kroppen
Eplekofferten med tema kroppen inneholder:

 • 1 Pippi Langstrømpe-dukke
 • 1 puslespill
 • 1 bildebok: Timothy mister seg sjølv
 • 1 pekebok: Min første pekebok om kroppen
 • 1 fagbok: Kroppen
 • 1 lydbok: Bro, bro brille: sangleker

Hensikten med Eplekoffertene er å tilby de barna som trenger det, flere innganger til barneboka. Gjennom å høre og føle, se en film eller komme i kontakt med barnebokfiguren via et dataspill, gir vi flere muligheter til å formidle litteratur og opplevelser på en positiv måte.

På Eplehylla finner du også brosjyrer og annet informasjonsmateriale fra Norges Blindeforbund og Møller kompetansesenter for døve.

Translate »