Leseravner

Leseravner

Leseravner ved Revetal bibliotek er frivillige voksne som trives med å være sammen med barn og som liker å lese for dem i barnehagen.

Hver leseravn har sin spesielle barnehage, og de fleste leser én gang i uka eller hver fjortende dag for en mindre gruppe barn. Det er trygt og godt for barna at den samme voksenpersonen kommer på regelmessige besøk og skaper hyggelige stunder med bøker.

I samarbeid med barnehagepersonalet er leseravnene med på å styrke barnas ordforråd, danne grunnlaget for gode lese- og skriveferdigheter og skape leseglede.

To ganger i året samles leseravnene på Revetal bibliotek til orientering om ny aktuell litteratur for barnehagebarn. Det er for tiden syv leseravner som reiser ut til barnehagene i kommunen. Tjenesten koordineres av Revetal bibliotek. Kontakt oss for mer informasjon.

Translate »