Ny i Norge?

Norsktrening
Foto: Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Tønsberg og Færder bibliotek har bøker på andre språk. Størst er utvalget på engelsk, tysk, fransk og spansk. Vi låner også fra Det flerspråklige bibliotek ved Nasjonalbiblioteket. Her kan du selv søke i samlingen. Dette biblioteket har bøker på 69 språk. Spør i skranken hvis du ønsker å låne bøker på ditt språk. 

På siden Tema morsmal finner du norskkurs på nett, ordbøker, temasider på forskjellige språk og flere gode ressurser for flerspråklige.

 

Translate »